Zahraniční poutě s premonstráty

 KRAKOW- LAGIEWNIKI
Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství
Program:
Pátek 27.05. odjezd z Prahy od budovy Hlavního vlakového nádraží v 06.00 hod., pro skupiny odjezdy z farností dle dohody.
Krakow – město zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO,
prohlídka města, návštěva hradu Wawel a Královské katedrály s ostatky
sv. Stanislawa, biskupa a mučedníka jednoho z hlavních patronů Polska,
ubytování, nocleh

Program
Sobota 28.05. Krakow - Lagiewniki, svatyně Božího milosrdenství
09.00 hod. – zpěvy, texty, úvahy
10.30 hod. – mše svatá v kapli Sanktuária
13.30 hod. – 14.30 hod. – koncert SBM, přednáška, adorace
15.00 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství
15.30 hod. - putování do chrámu svatého Jana Pavla II a zakončení
Návrat do farností ve večerních hodinách.
Termín 27.05. - 28.05.2016 Cena: 2.500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 1x ubytování včetně snídaně,
duchovní doprovod, služby průvodce, kompletní pojištění,
zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb., balíček poutníka v částce 200,- Kč

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: 

 email: farnostzeliv@gmail.com

 tel.: 604 893 831


 ŘÍM

Duchovní doprovod P. Mgr. Mikuláš Selvek OPraem

Program:
1.den – Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, nástupní místa Jihlava, Humpolec,
Pelhřimov, Milevsko, noční jízda

2.den - Padova – bazilika Sv. Antonína, mše svatá, prohlídka
historické části města, bazilika Sv. Justýny, odjezd do Říma

3.den – Vatikán – Generální audience se Svatým Otcem Františkem,
Řím – Pantheon, Forum Romanum, Koloseum, San Pietro
in Vincoli, Kapitol, Benátské náměstí, Fontána Trevi, Piazza
Navona, S. Maria sopra Minerva, Španělské schody

4.den – Řím – Katakomby sv. Kalixta, Bazilika San Paolo fuori le Mura,
opatství Tre Fontane
Vatikán – Bazilika sv. Petra, kostel sv. Anny

5.den - Řím - Bazilika San Giovanni Laterano, Svaté schody, Baptisterium,
Santa Croce – titulární chrám kardinála Vlka, Santa Maria
Maggiore, Sv. Praxeda, Santi Marcelino e Pietro – titulární chrám
kardinála Duky

6.den - Assisi – prohlídka historické části města, bazilika di San Francesco,
Santa Chiara, Santa Maria degli Angeli, San Rufino,
Convento di San Damiano, Santa Maria sopra Minerva,
odjezd ve večerních hodinách, noční jízda

7.den - příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Termín: 18.04. – 24.04.2016 Cena: 10.700,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování v Římě
v hotelu***ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze, kompletní
pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: /turistické poplatky, vstupy, jízdné MHD/