Veřejné zakázky:

Dokončené:

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE V ŽELIVĚ STŘEDISKO
PRO DUCHOVNÍ A KULTURNÍ OBNOVU REGIONU
 

PVZ 1. „Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu“ 

PVZ 2. „Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu“ – restaurátorské práce – vnitřní mobiliář 
 

Předmětem projektu byla komplexní revitalizace kostela Narození Panny Marie v Želivě, jedná se o Národní kulturní památku. V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci stropu kostela. Tyto stavební práce spočívaly v zajištění statiky stropu a v navazující vnitřní výmalbě kostela. Vnitřním prostorám kostela byla navrácena její původní barevnost. V rámci stavebních prací došlo také k vyhotovení barevné fasády. Součástí projektu byly i rozsáhlé restaurátorské práce na vybraných prvcích vnitřního mobiliáře. Kompletním zrestaurováním prošly oboje kostelní varhany. 

Projekt "Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, která na realizaci projektu poskytla téměř 100 % dotaci. Konkrétně se jednalo o Integrovaný operační program -  oblast intervence 5.1 aktivita b) - 24. výzva. Celkové náklady projektu přesáhly částku 34 mil. Kč. 

V rámci realizace projektu byl vypracován dokument Popis obnovy projektu, který je ke stažení zde.


Dokončené:

UVZ.1. Zpřístupnění ambitu kláštera Želiv

Tento projekt je spolufinancován z EU.

1. etapa revitalizace místností bývalého rengenu a dílen v ambitech kláštera 1.6. - 30.9.2012

2. etapa revitalizace Bílého refektáře a intalace nových oken do křížové chodby 1.10.2012 - 5.1.2013

3. etapa revitalizace křížové chodby ambitu kláštera, malování a položení dlažby na chodbách ambitů 5.1.2013 - 30.4. 2013

 


1. etapa-rekonstrukce bývalého rengenu 1. etapa-rekonstrukce bývalého rengenu 1. etapa rekonstrukce bývalé  b dílny 1. etapa rekonstrukce  bývalé dílny 1. etpapa rekonstrukce bývalé dílny 1. etapa rekonstrukce bývalé dílny 1. etapa bývalé dílny 1. etapa schody na klausuru 1. etapa rekonstrukce bývalé dílny 1. etapa rekonstrukce bývalé dílny 2. etapa Bílý refektář 2. etapa  Výměna oken v křížové chodbě 2. etapa  Výměna oken v křížové chodbě 2. etapa  Výměna oken v křížové chodbě 2. etapa  Výměna oken v křížové chodbě 2. etapa Bílý refektář 3. etapa hlavní schodiště 2. etapa Bílý refektář 2. etapa Bílý refektář 3. etapa hlavní schodiště 3. etapa Ambity 3. etapa Ambity 3. etapa Ambity 3. etapa Ambity 3. etapa Ambity 33. etapa Ambity 3.  schodiště u gaáží Spojovací chodba ke garážím 3. mísnto č.3 3. místnost č. 3 3. místnost č.3 3 spojovací chodba ke garážím 3. Bílý rektář 3. Bílý refektář 3. schodiště u kostala 3. Místnost č.4 3. Místnost č. 4 3. místnost č. 4 3 místnost č. 5 obrazová galerie 3 místnost č. 5 obrazová galerie 3 místnost č. 5 obrazová galerie 3 místnost č. 5 obrazová galerie 3 místnost č. 5 obrazová galerie