Kulturní a historické památky okolí

Přírodní krásy

Čertův hrádek
(oblast Čeřínek) - zachovalé přirozené lesní porosty v prostoru typických vrcholových skal Jihlavských vrchů. www.turistik.cz/cz/kraje/vysocina/okres-jihlava/hojkov/cerinek-vrch-vysocina/

Zámek Červená Řečice
Historie osídlení území kolem Červené Řečice začíná už v době knížecích Čech. Roku 1144 daroval kníže Vladislav II. pražskému biskupu Otovi zalesněnou krajinu při horním toku řeky Želivky, kde pak další biskupové zakládali na vymýcené půdě nové osady. Mezi novými sídlišti, která vznikla ještě koncem 12. stol., byla také Řečice, která se stala od svého počátku přirozeným správním centrem rozsáhlého panství pražských biskupů a arcibiskupů....www.zamek-cervenarecice.cz

Křemešník
zalesněný vrch, nacházející se 9 km od Pelhřimova v nadmořské výšce 765 m n.m. je výletní a lyžařské středisko s vlekem a lanovým parkem. Na vrcholu Křemešníku je typický bukový porost. Dříve se tu dolovalo stříbro, dosud jsou patrné haldy a zašlé štoly. Barokní kostel Nejsvětější trojice pochází z 1. pol. 18. stol., jehož součástí je starší kaple, která tvoří sakristii. Kolem kostela se nacházejí ambity s dvěma kaplemi, na dolním konci ambitů naleznete "Kapli Mrtvých", památník padlým vojákům z okolí v obou světových válkách, vyzdobenou Bílkovými plastikami. Křížová cesta je zčásti prací sochaře Antonína Bílka, bratra Františka Bílka. U studánky s radioaktivní vodou, která dala vznik poutnímu místu na Křemešníku, je barokní kaple z r.1689, do nynější podoby upravena v r. 1939. Nad vchodem je reliéf od Františka Bílka. Pramen je periodický, voda protéká stříbronosnými rudami a je slabě radioaktivní. Poblíž kostela je Větrný zámek, romantická stavba, kterou tu začal stavět, ale příchodem druhé světové války již nedokončil, významný sochař a medailér Josef Šejnost. Dějiště románu F. B. Vaňka "Na krásné samotě" připomíná pamětní deska na faře. Příjemnou a pohodlnou procházku po Křemešníku umožňuje zeleně vyznačený "Křemešnický okruh", nádherné výhledy do okolí z rozhledny „Pípalka“. Pokud hledáte vzrušení a dobrodružství, můžete ho nalézt v " lanovém parku", který je učen pro malé i velké, zkrátka pro všechny, kteří chtějí zažít něco nevšedního a zábavného. kremesnik.ceskehory.cz/

Javořice
nejvyšší vrchol Jihlavských vrchů a Českomoravské vrchoviny, 837 m. Věž televizního vysílače. Rozhled pouze z nezalesněného úbočí. Lyžařské terény. Na severním svahu "Studánka Páně", pěkně upravený pramen pitné vody s českobratrskou tradicí. www.turistika.cz/mista/javorice-vrchol


Jihlavské vrchy
Velký pařezitý rybník, Malý pařezitý rybník, Míkova skála, Javořice atd. Nádherné zalesněné území, vhodné pro turistiku, cykloturistiku i rekreaci. www.turistika.cz/mista/jihlavske-vrchy


Malý Blaník
vrch 576 m n. m., hradiště po hrádku asi z roku 1400, jak prokázal průzkum v r. 1961. Zříceniny kaple z r. 1735 a zrušené r. 1790. www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna/blanik_m.php

Velký Blaník
legendární vrch 638 m n. m., opředený pověstmi o blanických rytířích. V 1. tisíciletí př. n. l. hradiště kruhového tvaru se dvěma řadami kamenných valů. V letech 1868 - 71 se zde konaly velké tábory lidu za české státní právo. V květnu r. 1868 odtud odebrán kámen pro základy Národního divadla. Na vrcholu rozhledna ve tvaru husitské hlásky. www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna/blanik_v.php


Výlety po střeše Evropy – Okolím Pelhřimova prochází evropské rozvodí, kde se naskytují nádherné výhledy na krajinu „mezi třemi vrchy“ i na Jihlavské vrchy. Nejznámější cesta je po žluté turistické značce z Nové Bukové přes Eclerův vrch na Křemešník.
www.vyletnik.cz/turisticke-oblasti/ceskomoravska-vrchovina/pelhrimovsko/


Historie

Humpolec je město vzdálené od Želiva zhruba 10 minut. V muzeu na Horním náměstí si můžeme prohlédnout antropologickou expozici věnovanou životu a dílu Dr. Aleše Hrdličky, národopisnou expozici přibližující historii a kulturu Humpolecka, a expozici Gustava Mahlera, světového hudebního skladatele a dirigenta.Zábavná je i návštěva loutkového divadla, jehož činnost má ve městě téměř stoletou tradici.

Městskou kuriozitou je celkem nově odhalený pomník přistěhovalce Hliníka, postavy známé z české komedie "Marečku, podejte mi pero", který byl umístěn do parku Stromovka. V Humpolci dokonce najdeme HLINÍKárium na Havlíčkově náměstí v budově kina.

Milovníci historické techniky si mohou v Humpolci prohlédnout exponáty soukromého muzea historických vozidel. Ke shlédnutí je cca 20 historických vozidel a přibližně 30 historických motocyklů převážně z první poloviny20. století. Muzeum najdete na adrese Pražská 540 (tel.č.:723 172 236).

Při příležitosti 100. výročí organizovaného včelařství byl otevřen včelařský skanzen a stálá výstava ve Včelařském domě čp. 245 na Dolním náměstí. Prohlídku si lze domluvit s p. Havlem(tel.č:721 864 542).

Na školním statku v Humpolci (Dusilov, směr Světlá nad Sázavou) můžete navštívit lamáka Honzíka a jeho dvě lamí kamarádky. Oplocený výběh je umístěný uprostřed areálu školního statku. Přístup do areálu je zdarma.

Mezi Horním a Dolním náměstím pak můžete navštívit kostel sv. Mikuláše. V průběhu staletí prošel několika stavebními proměnami. V letech 1722-29 byla provedena přestavba humpoleckého kostela významným stavitelem Janem Santinim, který původně gotickou stavbu barokizoval. Od roku 2006 se postupně obnovuje venkovní plášť budovy. V kostele sv.Mikuláše je zpřístupněna vyhlídková věž. Cesta do věže, jejíž celková výška je 53 m, vede po 111 schodech, do výšky cca 26 metrů. Během této cesty vzhůru se můžete zastavit ve třech mezipatrech, a zde si prohlédnete výstavy týkající se historie města i kostela, cesta vede i kolem dvou zvonů a závaží věžních hodin.

Mezi další památky, které stojí za to si prohlédnout patří secesní městská radnice, městská knihovna v novorenesančním stylu, empírový výstavní sál muzea a evangelický kostel vystavěný v pseudogotickém slohu. www.infohumpolec.cz/


Blažkův zámek
na skalnatém návrší poblíž Nemojova zbytky gotické tvrze (příkopy, valy). Patřila pánům z Vokova, zpustla v 16. stol.www.hrady.cz/?OID=6658

Pelhřimov
Ze Želiva se do Pelhřimova se dostanete zhruba po 20 minutách jízdy autem směrem na Červenou Řečici. Najdete zde mnoho památek, které stojí za prohlídnutí, čí návštěvu. Dolní (Jihlavská) brána byla vystavěna v 16. století jako pevná součást městského opevnění. Je pětipatrová, vysoká 36 m. Uvnitř brány je v současnosti umístěna expozice Muzea rekordů a kuriozit.

Za shlédnutí stojí dům čp. 3 na náměstí. Nejstarší část domu pochází patrně ze 14. století. Na velkém čtvercovém náměstí, které je mimo jiné jedno z největších v České republice,je plno dalších historických domů. Na něm jsou zastoupeny snad všechny významné stavební slohy gotikou počínaje a funkcionalismem 1. republiky konče. Krásným příkladem vlivu italského renesančního stavitelství je dům čp. 17, postavený v 16. století Janem Broumem z Chomutovic a posléze Janem Kržem z Plotišť (erby obou a jejich manželek se dochovaly v průjezdu domu). Dnes se v budově nachází Galerie M a ve sklepení domu unikátní muzeum strašidel. Za návštěvu stojí Síň Lipských aneb První české MÚZYum v domě čp.10. Expozice je rozčleněna do tří částí. V první se dozvíte o životě a dílu Lipských, v druhé části, která je věnována filmové tvorbě, navštívíte biograf, kde můžete shlédnout sestřih nejznámějších filmových scén bratrů Lipských, třetí část se nazývá podle filmu vytvořeného O. Lipským "Velká filmová loupež". Zde můžete obdobně jako ve zmíněném filmu vstoupit do děje nejznámějších filmů bratrů Lipských.

Nedaleko zámku říčanských je děkanský kostel sv. Bartoloměje.Původně trojlodní gotický kostel byl v 16. století přestavěn renesančně a ozdoben sgrafity. Dnešní barokní podobu získal po požáru roku 1646. Renesanční sgrafitová omítka pochází z 16. století. Interiér kostela je převážně barokní. Je zde třicet metrů vysoká kostelní věž bývala až do třicátých let 20. století sídlem hlásného. Nyní je zpřístupněna veřejnosti k vyhlídce na město.

Kašna uproštřed náměstí je poprvé zmiňována roku 1546. Na vrcholu hlavice je umístěna socha sv. Jakuba v poutnickém šatu zdobeném lasturami a s kloboukem spuštěným na záda. www.pelhrimovsko.cz/

Červená Lhota
státní zámek v mimořádně působivé poloze na skalním ostrůvku, obklopen vodou, pouze s jedním přístupem po mostě. Původně zde stávala gotická vodní tvrz, v 16. stol. byla přestavěna na renesanční zámek, raně barokní úpravy jsou ze 17. stol., další přestavby z 19. stol. Zámek je přístupný v obvyklou dobu na státních hradech a zámcích. Antonín Sova na zámek umístil děj svého románu "Pankrác Budecius, kantor", svou romantickou polohou zlákal zámek několikrát i filmaře. www.cervenalhota.cz

Synagoga se strarým a novým hřbitovem v Nové Cerekvi
napodobuje asyrskobabylonskou architekturu. Byla postavena Štěpánem Walserem v roce 1855 v místech původní dřevěné synagogy v romanticko – psaudomaurském slohu. Je jediná svého druhu ve střední Evropě. Je to mohutná jednolodní stavba se dvěma masivními hranolovými věžemi v západním průčelí, se stupňovitým štítem, hodinami a půlkruhově zakončenými okny. Věže jsou zdobeny pevnostními motivy cimbuří a falešných střílen. Chrámová loď je na bocích rytmizována dvěma řadami arkád galerií nad sebou. Nad předsíní je tribuna. Na galerii je přístup po točitých schodech po pravé straně od vchodu. Točité schodiště pokračuje v jádru pravé věže až na půdu. Po bocích podélného hlavního prostoru je pod třemi oblouky umístěno po jednom kruhovém okně. V patře galerie pod středním větším obloukem je po jednom větším, půlkruhově zakončeném okně, vždy se dvěma menšími po stranách. Pod menšími oblouky ve stěně je vždy jedno úzké, půlkruhově zakončené okénko. Na východní straně se zachovaly zbytky portálového oltáře se skříňovou schránkou na tóru. Za oltářem je mělký, půlkruhový výklenek s malým kruhovým oknem, nad dřevěným almemorem a schránkou na tóru se zachovaly zdvojené kamenné desky Mojžíšova desatera. Starý židovský hřbitov se nachází na severovýchodním okraji městečka, po pravé straně silnice do Stanovic, asi 100 m severovýchodně od synagogy. Hřbitov byl založen kolem roku 1600, neboť podle písemných záznamů přišli Židé do Nové Cerkve v roce 1570, když byli vytlačováni z královských měst. Je zde 137 pomníků s nápisy v hebrejštině, či aramejštině. Nový židovský hřbitov , který se nachází vedle starého hřbitova a je zde umístěno 273 velmi pěkných pomníků, obřadní síň z r. 1866 a urnový hrob významného malíře Alfréda Justitze (1879 – 1934). Najdeme zde také cenné náhrobky barokního typu, nejstarší dochovaný je z roku 1692. http://prosynagogu.wz.cz

Hrad Kámen
gotický hrad ze začátku 14. stol., na zámek přestavěn r. 1673, další přestavba v 19. stol. Po rozsáhlých asanačních pracích v nedávné době v zámku umístěno muzeum motocyklů. Hrad stojí na žulové skále, vyvřelé z rulového podloží. Kostel je barokní ze 17. stol. hradkamen.pacov.info

Hrad Orlík
zřícenina hradu, připomínaného v polovině 14. stol., dříve zván hrad Humpolec. Sídlili zde majitelé Humpolce, mezi nimi i Ondřej z Dubé, člen Husova doprovodu na koncil do Kostnice. Zachovala se kamenná hranolová věž, brána a část paláce. V lese "Na štůlách" pozůstatky po dolování stříbra (patrny hluboké jámy). hrad-orlik.cz

Hrad Choustník
zřícenina raně gotického hradu z pol. 13. stol., založeného Benešem z Choustníka. V letech 1322 - 1597 v majetku Rožmberků. V 1. pol.15. stol. hrad rozšířen a mohutně opevněn, zachované kružbové okno hradní kaple. V 17. stol. pustý. Jedna z věží upravena na rozhlednu. Na hřebenu přírodní rezervace starého porostu a vzácného rostlinstva na žulové skále (9,9 ha). V městečku pod hradem renesanční zámek ze 17. stol., dnes účelově využit. Kostel původně gotický ze 14. stol., pobořen za husitských válek, přestavěn v letech 1673 - 87, zařízení raně barokní z 2. pol. 17. stol. www.choustnik.obecniurad.net

Janštejn
zřícenina gotického hradu z doby kolem r. 1315, zanikl v 15. stol. v husitských válkách. Zachována spodní část okrouhlé věže a části hradebních zdí. www.hrady.cz/?OID=164

Jihlava - hospodářské a kulturní středisko oblasti. Historické jádro města je památkovou rezervací. Původně slovanská osada známá již před 13. stol. díky poloze při staré obchodní stezce. V souvislosti s rozvojem těžby stříbra povýšena r. 1249 na královské město s horním právem. Městská památková rezervace chrání převážně církevní architekturu 13. stol. a měšťanskou architekturu 16. stol. Zachoval se gotický půdorys historického jádra města, městské hradby, raně gotické kostely a úzká parcela městských domů gotických, renesančních i barokních. Městské hradby byly opraveny a pohled na ně otevřen vybudováním obvodové městské komunikace. Radnice původně gotická s vnější výzdobou barokní z roku 1786. Minoritský kostel Nanebevzetí P. Marie raně gotický z let 1240 - 60 s pozdně gotickým závěrem presbytáře z r. 1500. Průčelí kostela barokní z r. 1756. Kostel sv. Kříže je síňové trojlodí z konce 14. stol. na starších základech. Kostel na Jakubském náměstí raně gotický z r. 1257 přestavěn na přelomu 14. a 15. stol. Kostel sv. Ignáce na Masarykově nám. barokní z let 1680 - 89. Původně havířský kostelík sv. Jana Křtitele na Jánském vršku renesanční na románských základech z r. 1534, r. 1712 zbarokizován. Renesanční sgrafita. Kostel gotický z konce 13. stol. s hranolovou vstupní věží.
www.jihlava.cz


Jindřichův Hradec - okresní město - hospodářské, kulturní a správní centrum. Historické jádro je městskou památkovou rezervací. Jako město pod hradem připomínán v r. 1293. Ve 13. stol. sídlo německých rytířů, později významné panské sídlo (páni z Hradce, Slavatové, Černínové). Státní zámek je rozlehlým komplexem budov kolem tří nádvoří na ostrohu mezi Nežárkou a rybníkem Vajgar. Jádro zámku je z původního gotického hradu, kolem 14. stol. hrad rozšířen do dnešní rozlohy. Hlavní přestavba hradu na renesanční zámek se uskutečnila po r. 1580 za účasti stavitele Baltazara Maio da Vomio, Ant. Comety a malířů R.a J. Vidmanů. Poslední úpravy v 19. a 20. stol. V zámecké zahradě altán - velký renesanční rondel z roku 1591 od G. Falconiho s malířskou výzdobou V. Millera a s bohatými renesančními štukami. V zámku je umístěna obrazová galerie a dobová instalace. Váže se k němu známá pověst o "Bílé paní". Radnice původně pozdně gotická, přestavěna po požáru v letech 1801 - 07. Muzeum v budově bývalého jezuitského semináře, postavené v letech 1606 - 08. Vlastní bohaté sbírky národopisné, cechovní památky, městskou bytovou kulturu 19. stol., výrazný soubor gotických a pozdně gotických řezeb, obrazy a grafiku, tisky Landfraserovy tiskárny, gobelíny a mechanické jesličky lidového umělce Tomáše Krýzy s 200 pohyblivými figurkami. Síň Bedřicha Smetany a Emy Destinové. Měšťanské domy pozdně gotické, renesanční a barokní na náměstí a v přilehlých ulicích. Proboštský kostel gotický, založený před r. 1382. Prochází jím 15. poledník, vyznačen je v dlažbě u kostela. Kostel s bývalým klášterem minoritů je raně gotický z třetí čtvrti 13. stol., s pozdějšími přestavbami. Vlastní budova kláštera je z doby kolem r. 1480, kolem nádvoří arkády, křížová chodba. Bývalý františkánský klášter s kostelem je pozdně gotický z r. 1478. Při bývalé jezuitské koleji je asi nejstarší městský kostel, připomínaný ve 13. stol., raně barokně přestavěn v letech 1628 - 32 a v r. 1788 zrušen. Další kostel na okraji města je z let 1859 - 60. Klášteříček založen po r. 1534, pozdně gotický, sloužil jako špitál a vdovské sídlo, barokní přestavba z let 1750 - 80, s kostelem spojen krytou chodbou. Židovský hřbitov z počátku 15. stol. Na náměstí velké sousoší od M. Strachovského z let 1764 - 68. Na rybníku Vajgar umělý ostrůvek. Za zmínku jistě stojí gotický kostel Sv. Jana Křtitele, který je opředen tajemnem a záhadami. Chrámová loď je sice vyzdobena mnoha cennými gotickými freskami, ale co návštěvníka především upoutá jsou pozoruhodné barevné pásy na vnitřní straně okenních výklenků a na obrubě vítězného oblouku před hlavním oltářem. Zdálky mohou připomínat svým pravidelným členěním do obdélníkových polí jakýsi ornament. Bližší pohled vás však naplní úžasem. V řadě pravidelných obdélníčků, připomínajících domino či karty jsou zakresleny zrůdné kombinace lidských a zvířecích těl., v nichž se komičnost zjevu mísí s příšerností. Jednotlivé figurální obrazy jsou rozděleny "kartami" obsahujícími čistě geometrické linie z různě zalomených přímek. Místy se objeví i rostlinný motiv, zejména stylizovaná pětilistá růže pánů z Hradce. Ani jediný prvek se neopakuje.Nikdo zatím nerozluštil jejich pravý význam. Kostel byl kdysi v majetku řádu Templářských rytířů a někteří lidé věří, že do maleb rytíři zašifrovali své poselství.
www.jh.cz

Kamenice nad Lipou
město na úzkokolejné dráze, postavené v r. 1906 z Jindřichova Hradce do Obrataně. Založena asi v polovině 13. stol. Podle pověsti se pojmenování váže k staré lípě v zámeckém parku, jejíž stáří se odhaduje na více než 700 let. Ve středověku se v okolí těžila železná ruda. Zámek z 15. stol., dnešní renesanční podoba je z let 1580 - 83. Věž nad branou je z r. 1777, dvůr je obklopen arkádami. Zbytky opevnění z 15. stol. Část parku s prastarou lípou je přístupná, v zámku je nyní umístěna dětská ozdravovna. Kostel původně gotický z 13. stol., přestavěn v 15. a 16. stol., věž je ze 17. stol. Na vrchu Bradlo lesní hřbitov s gotickou kaplí z r. 1348, přestavěnou v r. 1595. Vlastivědné muzeum má expozice: historie města, národopisu, partyzánského hnutí na Vysočině, skla a síň místního rodáka, hudebního skladatele Vítězslava Nováka (1870 až 1949). Zdejší krajina zlákala i známé malíře: A. Kalvodu, Fr. Daňka-Sedláčka, K. Holana, J. Šetelíka. Dobré klimatické podmínky Kamenici určují za vhodné letovisko, svědčí o tom množství ozdravoven a letních táborů v okolí. www.kamenicenl.cz

Lipnice
připomínána r. 1370 v souvislosti s povýšením podhradí na městečko. Středisko kamenického a lomařského průmyslu. Pravidelné letní přehlídky humoru a satiry "Haškova Lipnice". Hrad gotický z poč. 14. stol. na žulové skále, přestavěn v 1. třetině 16. stol., částečně obýván do r. 1869, kdy vyhořel. Po r. 1924 zahájeny záchranné práce, ve kterých bylo pokračováno opět po r. 1945. Přístupný je v obvyklou dobu na státních hradech a zámcích. Starý palác - v přízemí konírny a skladiště, v 1. patře bývaly obytné místnosti, ve 2. patře velký sál. Nový palác - gotické sklepy a velký sloupový sál v přízemí. Věž Samson, dvoupatrová, hranolová, v jejím přízemí je 33 m hluboká studna. Ve věži hradní muzeum se sbírkou gotických kachlů. Hradní kaple gotická ze 14. stol. s barokními úpravami z roku 1683. Zachovány nástěnné malby z pol. 14. stol. a gotický presbytář. V domku proti vchodu do hradu Haškova pamětní síň. Zde Jaroslav Hašek žil a v r. 1923 zemřel. Pohřben je na místním hřbitově. Bílá věž- zřícenina, resp. zbytky městského opevnění na vrchu nad hřbitovem při jižním okraji městečka. Kostel původně románský, obnoven po požáru r. 1345 v gotickém slohu, barokně přestavěn r. 1688. www.hrad-lipnice.euRoštejn
gotický hrad z 1. pol. 14. stol. na skalnatém vrcholu, obklopen smíšenými lesy. Ve 2. pol. 16. stol. založena u hradu obora pro chov vysoké a černé zvěře, dnes již splynula s okolním lesem. Bukový porost pod hradem botanicky zajímavý. Hradní nádvoří slouží různým společenským událostem, pořádají se tu slavnosti a divadelní představení. www.rostejn.wz.cz

Telč
městská, převážně renesanční památková rezervace, tvořená protáhlým náměstím se zámeckým komplexem a kostelem. Při zeměpanském dvorci, z jehož kostela se zachovala pozdně románská věž z poč. 13. stol. se sdruženými románskými okny, vznikla ve 12. stol. trhová osada, v jejíž blízkosti byla založena v 2. pol. 13. stol. Nová Telč jako vodní pevnost. Mezi těmito dvěma sídlištními celky bylo vybudováno kolem poloviny 14. stol. město, obehnané hradbami se soustavou vodního opevnění. Renesanční výstavba v druhé pol. 16. stol. dala vznik typu telčského domu s mázhausem, sklenutým na střední podpěru, z něhož vede tunelovitá chodba na dvůr a k hradbám. Většina architektonicky význačných domů je soustředěna na náměstí. Zámek vznikl přestavbou gotického hradu pocházejícího pravděpodobně z konce 14. stol. Na starý hradní objekt navazuje renesanční palác se Zlatým a Modrým sálem s kazetovými stropy z r. 1561. V zámku vlastivědné muzeum. Hlavní kostel je gotický z třetí čtvrtiny 14. stol. Síťová klenba pochází z pol. 15. stol. Kostel na konci náměstí je barokní z let 1663 - 67, postavený pravděpodobně podle projektu G. D. Orsiho. Kostel na Starém Městě je původně gotický ze třetí čtvrtiny 14. stol., ale jeho loď byla r. 1647 změněna na raně barokní bazilikální trojlodí. S městem je spojen alejí, lemovanou barokními sochami. Městská památková rezervace je zapsány na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. www.telc-etc.cz

Šternberk (Štamberk)
zřícenina gotického hradu z doby kolem r. 1300, pobořen v bojích r. 1424. Hrad býval sídlem rozsáhlého panství templářského řádu, později se stal královským majetkem.
www.tipynavylet.cz/misto-vysocina-stamberk-sternberk.html

Zámek Žirovnice
připomínán jako kamenný hrad, zapsaný již roku 1350 v zemských deskách. Zámek, původně gotický hrad z 2. pol. 13. stol. na skalnatém ostrohu nad Hutním rybníkem. Koncem 15. stol. rozšířen a opevněn. Vybudován na půdorysu trojúhelníka, s okrouhlou věží na jižní straně, arkádami na pilířích v nádvoří a palácem s kaplí. Sgrafitová výzdoba po r. 1622. V r. 1964 zámek vyhořel, obnovuje se a slouží kulturním účelům, např. instalaci muzejních sbírek nebo výstavám (např. Zahrada Vysočiny). Bývalá panská sýpka, barokní stavba z 18. stol. Kostel původně gotický, novogotická přestavba z r. 1870. Hřbitovní kostel ze 17. stol., přestavěn kolem r. 1700. Památkově chráněný mariánský sloup z r. 1777 a několik lip 200-300 let starých. www.zirovnice.cz/historie-zamku-zirovnice/d-88228/p1=22615
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.