Želivské kulturní léto (3.7. - 4.9.)

Od začátku července 2010 probíha v našem klášteře první želivský festival - Želivské kulturní léto. Festival si dal za cíl navázat na předchozí kulturní aktivity v klášteře i v obci Želiv a dále je rozvíjet. Originální dramaturgií a akcentem na klášterní archiv, se rozhodl umožnit v delší časové ploše (celé léto) a ve více rovinách (hudba klasická se vztahem k místu i hudba moderní, film, výstava, přednášky) hlubší poznání premonstrátského Želiva včera a dnes. Festival nepřímo navazuje i na současné pastorační aktivity a duchovní život v klášteře.

V přípravě projektu jsme odborně spolupracovali se Společností pro duchovní hudbu a s Collegiem Marianem – Týnská vyšší odborná školou, vzdělávací institucí specializovanou na historická umění, duchovní hudbu, s intenzivní badatelskou činností a s hloubkovou znalostí želivských hudebních sbírek. Hlavními body dramaturgie letního festivalu, jsou dva koncerty ze skladeb ze želivské hudební sbírky a letní hudební dílna Vespro della Beata Vergine.


Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený) Želivské kulturní léto (foto: Ondřej Pečený)