Svěcení a primice pátra Benedikta!

26. června byl ve farním kostele v Poličce na kněze vysvěcen nás spolubratr Benedikt Rudolf Machálik, O.Praem. Na druhý den v této farnosti slavil první mši svatou. 3. července odsloužil primiční mši svatou ve svém rodišti v Šimonovanech na Slovensku.


Svěcení pátra Benedikta, Polička Svěcení pátra Benedikta, Polička Svěcení pátra Benedikta, Polička Svěcení pátra Benedikta, Polička Svěcení pátra Benedikta, Polička Svěcení pátra Benedikta, Polička Svěcení pátra Benedikta, Polička Primície pátra Benedikta, Polička - Šimonovany Primície pátra Benedikta, Polička - Šimonovany Primície pátra Benedikta, Polička - Šimonovany Primície pátra Benedikta, Polička - Šimonovany Primície pátra Benedikta, Polička - Šimonovany Primície pátra Benedikta, Polička - Šimonovany Primície pátra Benedikta, Polička - Šimonovany Primície pátra Benedikta, Polička - Šimonovany Primície pátra Benedikta, Polička - Šimonovany