Opatská benedikce P. Jáchyma Jaroslava Šimka, O.Praem. 22.11.2013

Dne 22. listopadu 2013 v 10:00 v opatském kostele Narození Panny Marie v Želivě

přijal z rukou královéhradeckého biskupa Mons. JUDr. Ing. Mgr. Jana Vokála, JU.D.

opatskou benedikci nově zvolený opat Kanonie premonstrátů v Želivě

P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem.

Stal se tak 51. opatem želivského kanonie.