Opatská benedikce P. Jáchyma Jaroslava Šimka, O.Praem. 22.11.2013

Dne 22. listopadu 2013 v 10:00 v opatském kostele Narození Panny Marie v Želivě přijal z rukou královéhradeckého biskupa Mons. JUDr. Ing. Mgr. Jana Vokála, JU.D. opatskou benedikci nově zvolený opat Kanonie premonstrátů v Želivě P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem. Stal se tak 51. opatem želivského kanonie.

Vánoční pobyt pro hosty 2012!

Již popáté jsme připravili vánoční program v klášteře pro zájemce, kteří chtěli s námi prožít tento nádherný čas. Vánoční pobyt naplněný kulturním a duchovním programem začal 21. prosince noční prohlídkou kostela a kláštera. Ubytováni se mohli účastnit společných modliteb, mší svatých, adorací, přednášek, besed, promítání filmů i procházek do okolí kláštera. V rámci pobytu si mohli vyslechnout katecheze P. Tadeáše, P. Jáchyma, P. Gottschalka, i známého terciáře Maxe J. Kašparů. Vánoční program byl zakončen 26. prosince Živým Betlémem a tradičním hudebním dílem od Jana Jakuba Ryby, Českou mši vánoční.

oslava 60-tin bratra Jáchyma a dalších

V červnu jsme slavili čtyři naši bratři narozeniny  dohromy 180let. Bratr Jáchym 60, bratr Jan Křtitel, bratr Tadeáš 30, a bratr Heřman 30.

Otevření festivalu Musica Figurata Želiv 2012

30.6. byl otevřen festival duchovního umění Musica Figurata želiv 2012 vernisáží fotografické výstavy „Lidské tváře“ emeritního přednosty plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici v Olomouci, Pavla  Hartla. Jedná se o českého „ Steve McCury“, který se v rámci své profese díval zblízka do lidských tváří. Tato nutnost a potřeba se pro něj stala i koníčkem. Cestuje po celém světě, pozoruje a fotografuje lidské tváře. Ze své sbírky předkládá  výběr  svých fotografií tváří lidí z Thajska, Bali, Paraguye, Papuy New Guiney, Trobrianských ostrovů, Austrálie, Kamerunu, Keni, Etiopie a Japonska.            

Sám autor o svém koníčku říká: „Lidská tvář je nejúžasnější dílo přírody, je to okno do duše člověka. Dopřávejme si silné zážitky z fysiognomie lidských tváří. Naučte se nezaujatě dívat na lidskou tvář u různých ras. Cestujte do odlišností. Tam, kde jste to neviděli, objevíte svéráznost, krásu, ušlechtilost i smyslnost.  Úžasná antropologická rozmanitost lidí naší planety je stejně důležitá jako rozmanitost kulturní. Představuje naše velké bohatství, kterého je nutno si vážit - s potěšením a pokorou.“

Součástí vernisáže bylo také otevření malé výstavky, ve které připomeneme našim návštěvníkům životní milníky 49 želivského opata Víta Bohumila Tajovského.  Na několika panelech jsme se snažili dobovými dokumenty, fotografiemi a texty zachytit pohnutý, ale přitom krásný a čistý život opata Víta.  Jedná se o dokumenty z jeho pozůstalosti, které většinou nebyly ještě nikdy publikovány  a to nám umožnilo zachytit zajímavé momenty života tohoto vynikajícího člověka, kněze a opata.

Otevření festivalu bylo podpořeno  vystoupením souboru   Musica Cun Gaaudio, který  zahraje  z díla Dietricha Buxtehudeho Sonatu G Dur a3 a basso continuo a  soubor kantát ze 17 století.   Soubor se orientuje na duchovní hudbu 17. a 18 stol. katolické i protestantské provenience s akcentem na liturgickou vhodnost a pochopení tehdejší hudební praxe. Jejich působení nás přesvědčuje  o tom, že může duchovní hudba i dnes plnit svou původní funkci a nebýt jen muzejní relikvií. 

Začal se rok opata Víta!

V sobotu 3. března se v našem želivském klášteře uskutečnila vzpomínková slavnost u příležitosti 100. výročí narození opata Víta Bohumila Tajovského (*3.3.1912 Klanečná). V rámci ní se v prostorách kláštera setkalo několik opatů, kněží, pamětníků a věřících z celé republiky. 

Exercicie Eliase Velly 22-27.10. 2011

Dne 22.-27.10. 2011 v kostele Narození Panny Marie  a celém klášterním areálu proběhly exercicie pod vedením p. Eliase Velly. Celkem se zúčastnilo více 170 věřících.

1 2