Jeroným

JERONÝM


Pro naše návštěvníky jsme připravili v rámci nové pivo JERONÝM, které je věnováno hudebnímu festivalu: MUSICA FIGURATA 2014. Jedná se o pšeničný ležák, který je nefiltrované pivo. Pšeničný slad s použitím spodního kvašení a více než 30 denní ležení v našich ležáckých tancích dodává pivu lehkost a svěží ovocnou chuť.

Pšeničné pivo je pojmenované po opatovi Jeronýmu Hlínovi (1703-1725). Roku 1712 však klášter postihnul znovu velký požár, který zcela zničil nově dostavěný konvent a kostel také do základů vyhořel a vystavěné trojlodí se zřítilo. Obnova kostela započala roku 1714, kdy opat Jeroným pozval architekta J. Sanitiho, který je navrhl vystavět ve slohu gotizujícího baroka. Tuto podobu si zachoval kostel až do dnešní doby. Podle jeho plánu byl upraven i vnitřek kostela. Charakteristické pro Santiniho je goticko- barokní pojetí stropu kostela a vynikají pojetí kostelních oken, které osvětlují jak kůr, tak i lodě kostela.