ZA ZDMI KLÁŠTERA 16.- 20.9.2015 sebepoznávací pobyt zaměřený na budování vztahů a jejich naplnění

„Múdri a mocní, ktorí nemajú svojho šaša, sú rovnako smiešni ako šašovia, o pravdu ktorých nikto nestojí“ (brat Šavol)

Za múrmi kláštora

(sebapoznávací pobyt zameraný na budovanie vzťahov a ich napĺňanie)

16. – 20. septembra 2015

Nedávno sa ma opýtala jedna novinárka: „Čo je cieľom kňazstva?“

Odpovedal som: „Pomáhať druhým uniesť seba.“

„A čo je cieľom kresťanstva?“

„Byť pritom.“ (brat Šavol)

Čo sme pre vás pripravili?

Zážitkovo-edukatívne stretnutia formou workshopov so zameraním na: 

- identifikáciu vnútorných konfliktov a blokov

- mapovanie vlastného prežívania s dôsledným zapojením tela (3D koučing)

- kríza ako šanca na rozvoj alebo posttraumatický rast

- riešenie konfliktov

- schopnosti komunikácie

- budovanie a napĺňanie vzťahov

Kto sme?

Jana Šalapková je absolventkou bakalárskeho štúdia psychológie na FF UPJŠ v Košiciach. Vysokoškolské vzdelanie magisterského stupňa ukončila na Karlovej Univerzite v Prahe. V rámci magisterského stupňa štúdia absolvovala polročnú stáž na SapienzaUniversitadiRoma, kde spolupracovala na medzinárodnom výskume teórie mysle. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii. 

Matúš Kucbel je absolventom bakalárskeho štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku. Vysokoškolské vzdelanie magisterského stupňa ukončil na FSVaZ UKF v Nitre. Pracuje ako psychológ v ambulancii klinickej psychológie. V rámci Európskej asociácie profesionálnych koučov ukončil poradenský výcvik v oblasti koučovania. 

Karol Lovaš (brat Šavol) je katolícky kňaz – premonštrát. Katolícku teológiu vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe. Postgraduálne štúdiá z Teórie a dejín žurnalistiky absolvoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Vo vydavateľstve Cathedra vydal viacero kníh: Boží šašo, Kto sa chce naučiť bicyklovať, musí aj padnúť, Náš Boh nosí zásteru a Pojedači Boha. Je autorom knihy rozhovorov s tromi slovenskými prezidentmi - Michalom Kováčom, Rudolfom Schusterom a Ivanom Gašparovičom, ktorá vyšla pri príležitosti 18. výročia vzniku Slovenskej republiky. V minulosti pôsobil ako novinár. Bol vojnovým reportérom v bývalej Juhoslávii.