P.Patrick Collins - SEMINÁŘE VE SVATÉM ROKU MILOSRDENSTVÍ- 4. - 6.3., 8. - 10.3.,11. - 13.3.2016

P. Pat Collins CM je vincentinský kněz z Irska, uznávaný a vynikající kazatel na mezinárodních konferencích, hudebník a univerzitní profesor. Ve svých knížkách, přednáškách, seminářích a televizních programech v Irsku, Anglii, Austrálii, Itálii a USA o spiritualitě, psychologii a kontemplativním životě inspiruje mnohé posluchače a čtenáře. Je autorem mnoha knih, které byly přeložené do italštiny, polštiny a maďarštiny. Po mnoho let je zapojený v ekumenickém hnutí, charismatické obnově a v Nové evangelizaci v Irsku. Je spoluzakladatelem společenství Nové jaro v Dublinu, kde v současné době též žije a přednáší.

SEMINÁŘE S PATRICKEM COLLINSEM VE SVATÉM ROKU MILOSRDENSTVÍ V ŽELIVSKÉM KLÁŠTEŘE: 

4.-6.3. 2016:

Radost a svoboda v Kristu – Jak zpracovat a překonat závislosti

Nestačí říct, že trpíme závislostmi. Důležité je najít odpověď na otázku, jakými závislostmi trpíme a jak tyto závislosti překonávat. „Závislost“ je moderní výraz pro tradiční pojem „připoutanosti.“

8.-10.3. 2016 

Spravedlnost a milosrdenství – vzájemný vztah

Nad tímto tématem medituje papež František ve své bule Tvář milosrdenství, kde říká, že spravedlnost je začátek milosrdenství. Přednášky budou též inspirovány životem a učením sv. Terezie z Lisieux.

11.-13.3. 2016

Intimita a křesťanská zralost

V procesu blízkosti jde o tři důležité vzájemně propojené vztahy – se sebou, s druhými a s Bohem. Otec Patrick poukáže na rozdíl mezi blízkostí a intimitou a zdůrazní, že jenom intimita přináší vnitřní růst a uzdravení. Díky důvěrnému vztahu s Bohem poznáváme naše vnitřní „já“, a otevíráme se lidskému společenství, které je odrazem společenství Nejsvětější Trojice.