III. POUTNÍ JARMARK - KLÁŠTER ŽELIV 12. - 13.9.2015

III. POUTNÍ JARMARK

NA OPATSKÉ ZAHRADĚ

12. - 13.9.2015

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ V ŽELIVĚ

- Poutní mše svaté

- Přednášky Santini a jeho stavby

- Výstava veteránů, výstava dravců 

- Řemeslný trh, střelnice z kuše, ukázky středověkých zbraní

- Prohlídky klášterního pivovaru, prohlídky kláštera

- Klášterní pivo a limonáda

- Medovina, burčák a občerstvení

PROGRAM

Sobota 12.9.2015

9.00 – 19.00 - Jarmark na Opatské zahradě

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – Prohlídka kláštera

10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 – Prohlídka pivovaru

16.00 sál České nebe a 19.00 ambit kláštera - Přednáška SANTINI A JEHO STAVBY  

18.00 – Mše svatá 

Neděle13.9.2015

7.30, 9.00, 10.30 – Poutní mše svatá

9.00 – 17.00 - Jarmark na Opatské zahradě

13.00, 14.00, 16.00 – Prohlídka kláštera

10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 – Prohlídka pivovaru

15.00 – TE DEUM a  Svátostné požehnání