O nás

Na soutoku řeky Želivky s Trnávkou již po mnoho staletí stojí starobylý želivský klášter. Založen byl v r. 1139 pražským biskupem Ottou a českým knížetem Soběslavem a jeho manželkou Adlétou. Komunita premonstrátů přišla brzy na jaře r. 1149, vedena opatem Gotšalkem. Pod jeho vedením se řeholní život v želivském klášteře velice slibně rozvíjel. Už v předhusitské době byl klášter významným duchovním a kulturním centrem širokého kraje.

První polovina 18. stol. byla dobou velkého hospodářského rozkvětu kláštera za opatů Jeronýma Hlíny a Daniela Schindlera.  Premonstrátský klášter se stal střediskem vzdělanosti a kultury celého region. Po požáru r. 1712 byl klášter obnoven ve slohu barokní gotiky podle plánů Jana Blažeje Santiniho.

Na počátku dvacátého století klášter znovu vyhořel, naštěstí však kostel a konvent byly od požáru uchráněny. Vyhořelá budova opatství byla do roku 1914 obnovena v pseudobarokním slohu a vyzdobena ve slohu secesním. V r. 1950 byl klášter komunisty zrušen a byl zde zřízen internační tábor pro kněze a řeholníky. Od r. 1957 až do r. 1992 byla v klášteře psychiatrická léčebna. V roce 1991 byl klášter vrácen zpět premonstrátům.

  • V prostorách prelatury premonstrátského  kláštera Želiv  sídlí hostel Opatství Želiv, který nabízí  ubytování se snídaní, až pro 120 hostů ve dvoj a vícelůžkových pokojích
  • Pro konání konferencí, školení, firemních setkání i rodinných oslav máme k dispozici učebny a sály s kapacitou až 300 lidí.
  • Samozřejmostí je zajištění občerstvení, hostin a celodenního stravování
  • Pro návštěvníky, kteří hledají ztišení, nabízíme program duchovní obnovy realizovaný bratry kanonie premonstrátů v Želivě a dalšími známými exercitátory např. E.Vella, Max Kašparů
  • Klášter se stává také střediskem kultury, pravidelně jsou pořádány velikonoční a adventní koncertní cykly a o prázdninách probíhá festival „Musica Figurata“, který zahrnuje sobotní koncerty duchovní hudby, výstavy a divadelní představení.
  • Kdo chce uniknout ze shonu dnešní společnosti, může strávit nějaký čas v klidu kláštera s bratry premonstráty v rozjímání a modlitbách
  • Pro návštěvníky zajišťujeme prohlídky areálu kláštera s odborným výkladem
  • Na ochutnávku klášterního piva a prohlídku se těší Želivský klášterní pivovar