Ceník 2016

Ubytování se snídaní: cena za 1 lůžko/1noc včetně DPH

Dvoulůžkový pokoj se sociální příslušenstvím 440,-

Třílůžkový pokoj se sociálním příslušenstvím 440,-

Jednolůžkový pokoj s umyvadlem 410,-

Dvoulůžkový pokoj s umyvadlem 390,-

Třílůžkový pokoj s umyvadlem 340,-

Čtyřlůžkový pokoj s umyvadlem 340,-

Pětilůžkový pokoj s umyvadlem 340,-

Osmilůžkový pokoj s umyvadlem 340,-

Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma

Parkování zdarma

Wifi zdarma

Ubytování domácích mazlíčků /psy, kočky, .../ !pouze po domluvě předem!

150,-/noc

Ubytování bez snídaně: cena za 1 lůžko /1 noc včetně DPH

Trčkův hrad - sál "tábor" /třeba vlastní spacák/ 95,-/os/noc

Popatky obci:

Ubytovací poplatek obci 4,-

Rekreační poplatek obci 8,-

Stravování: cena za 1 porci včetně DPH

oběd celá porce 85,-

oběd poloviční porce 65,-

večeře celá porce 77,-

večeře poloviční porce 60,-

coffee break dle dohody

rauty, svatební hostiny, oslavy, grilování,.... dle dohody

Pronájem sálů a učeben cena za 1 sál/1 učebnu a 1 den včetně DPH

sál České nebe /kapacita 120 míst, ozvučen 3 500,-

k dispozici 2 mikrofony/

sál Kazetový - Trčkův hrad /kapacita 70 míst/ 2 000,-

Refektář /kapacita 90 míst/ 5 000,-

učebna č. 1 - vedle sálu České nebe /kapacita 30 míst/ 1 000,-

učebna č. 2 /kapacita 30 míst/ 1 000,-

učebna v přízemí /kapacita 20 míst/ 800,-

flipchart /k dispozici 2 ks/ zdarma

plátno, dataprojektor 350,-

Prohlídka kláštera cena za 1 osobu včetně DPH

celé vstupné 100,-

senior, ZTP 70,-

studenti, děti 50,-

rodinné vstupné (2 dosp. + 2 děti) 250,-

noční prohlídka 150,-

Prohlídka kostela sv. Petra a sv. Pavla cena za 1 osobu včetně DPH

celé vstupné, senior, ZTP 70,-

studenti, děti 50,-

Prohlídka pivovaru cena za 1 osobu včetně DPH

prohlídka pivovaru  130,-


Storno Podmínky

  1. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době dříve než do 30 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze nebo v písemné objednávce, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny pobytu.
    Dojde-li ke zrušeni objednávky pobytu v době od 14 do 30 dnů (včetně) před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny pobytu.
    Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době od 13 dnů před datem nástupu uvedeným v ubytovacím poukaze do dne nástupu (včetně), resp. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu.
  2. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci či úmrtí ubytovaného (nutno doložit).
  3. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
  4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
  5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani jeji poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
  6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vráceni prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).

Rezervace ze strany Hostelu je závazná, až po zaplacení zálohy za pobyt. Záloha je obvykle (pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak) ve výši 50 % z celkové částky objednaného pobytu .