Drazí přátelé,

v případě zájmu o křesťanský sňatek kontaktujte:

+420 606 072 515  (pater Peter Palušák)

farnostzeliv@gmail.com


MOŽNOSTI SVATEBNÍ HOSTINY

V NOVĚ OTEVŘENÉ KLÁSŤERNÍ RESTAURACI:

Vojtěch Zdarsa, manažer restaurace

tel.: +420 774 320 195

email: v.zdarsa@zeliv.euDalší informace:

Sňatky mimo opatský kostel (v jiných místnostech nebo na zahradě) a civilní sňatky v prostorách kláštera neumožňujeme z liturgických i organizačních důvodů. 

VŠICHNI ZÁJEMCI O SŇATEK V NAŠEM KOSTELE BY MĚLI ABSOLVOVAT PŘÍPRAVU NA MANŽELSTVÍ. Ta již letos proběhla (20.2. 2016, 3.4.2016 a 10.4.2016). V případě další přípravy kontaktujte kněze farnosti na výše uvedeném čísle nebo emailem.


Pro ty z vás, kteří jste již přípravu absolvovali a chtěli byste se vrátit k přednáškám, klikněte na následující webový odkaz, kde je možné nahrávky stáhnout:

http://5o4u.com/priprava-snubencov/

(Jde o stránky P. Davida P. Palušáka, kde mimochodem najdete i jiné zajímavé informace o křesťanství a životě.)

Důležité informace k přijetí svátosti manželství v želivské farnosti:

Co budete potřebovat před sňatkem?
-    Tři měsíce před svatbou (ne dřív) vyzvedněte čerstvé POTVRZENÍ O KŘTU u faráře farnosti, kde jste byl/a pokřtěn/a. Potvrzení pak přineste k nám do kláštera nejpozději dva měsíce před svatbou! (Týká se to samozřejmě jen pokřtěných. Netýká se to těch, kteří byli pokřtěni v Želivě.)

-    Půl roku před svatbou (ne dřív) navštivte oba Matriční úřad na Městském úřadě v Humpolci. (Navštívit úřad musí osobně jak snoubenka, tak snoubenec.) Vezměte s sebou občanské průkazy a rodné listy. Informujte úředníky, že plánujete sňatek v Želivě. Dostanete vyplněný PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Tento dokument přineste do kláštera nejpozději dva měsíce před svatbou!
 
-    Pokud pokřtění zájemci o sňatek nebydlí oficiálně na území naší farnosti (to znamená, že nemají v Želivě, Vřesníku, Brtné, v Sedlici, v Poříčí nebo v Bolechově trvalý nebo přechodný pobyt), jeden z pokřtěných musí navštívit faráře v místě, kde bydlí  a požádat o tzv. LICENCI ke sňatku. Licence se uděluje na Snubní zápis, který jste vyplnili s želivským knězem. Pokud má alespoň jeden ze snoubenců trvalý nebo přechodný pobyt na území farnosti, v tom případě se o LICENCI žádat nemusí. Místnímu faráři řekněte, že máte zájem uzavřít sňatek v Želivě a že potřebujete Licenci ke sňatku.  Snubní zápis pak vraťte jednomu z želivských kněží.

HUDBA U OBŘADU

V naší farnosti jako varhaník pracuje pan Petr Žák, který umí poradit, jaké písně jsou vhodné pro liturgický obřad. Všechny dotazy týkající se hudebního doprovodu adresujte na něj: 777 272 672. Domluvíte se s ním i na odměně za hraní (je to jeho živobytí).

Poslední dobou se na nás obracíte s prosbou, aby u obřadu zazněly populární nebo jakékoliv jiné písně nesakrálního charakteru. Předem vás chcem upozornit, že při církevním obřadu by měly zaznít skladby sakrální. Má to svůj důvod. Církevní sňatek uzavíráte před Pánem Bohem, a tak celý prostor včetně hudby má vás i vaše hosty přivádět k setkání s Hospodinem. Z toho důvodu vznikla sakrální hudba. Zde vám chceme nabídnout několik odkazů na skladby, které by mohly u obřadu po domluvě s panem varhaníkem zaznít: 

 

Hudba k svatebním obřadům – kostel Narození Panny Marie v Želivě - 2016
Svatební pochody:

F. Mendelssohn - Wedding March – varhany - https://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6Dk

- Sonáta A dur 1. Věta – varhany - https://www.youtube.com/watch?v=ogQXd_hkVNw

J. Pachelbel – Canon D dur – varhany - https://www.youtube.com/watch?v=bqj6ZpAD4L0

H. Purcel – Trumpet tune – varhany nebo varhany s trubkou - https://www.youtube.com/watch?v=IyCJETwOb7U https://www.youtube.com/watch?v=B0Fjxx2RNEk

J. Clarke – Pochod dánského prince – varhany s trubkou - https://www.youtube.com/watch?v=bRrss4kBi2M

B.A.Wiedermann - Svatební pochod - https://www.youtube.com/watch?v=rC4hOF5goHE

A. Charpantier - Prelude from the Te Deum - https://www.youtube.com/watch?v=zXxtAWzMRYY

https://www.youtube.com/watch?v=KCsqtRBxMIw


J. N. Lemmens - Fanfare D dur - https://www.youtube.com/watch?v=OytU6tDTgPw

J. Konečný - Intráda


Skladby během obřadu:

F. Schubert – Ave Maria - https://www.youtube.com/watch?v=BzMo0qCklGg

Ch. Gounod – Ave Maria - https://www.youtube.com/watch?v=TsdvnYfsye8

G. Caccini – Ave Maria - https://www.youtube.com/watch?v=iV27ObXE-Hw

C. Franck – Panis Angelicus - https://www.youtube.com/watch?v=3G1KwJugjfA

A. V. Michna – Nebeští kavalérové
J. S Bach – Air - https://www.youtube.com/watch?v=LuxbAkxNpcg

- Jesus bleibet meine Freude - https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss

- Arioso - https://www.youtube.com/watch?v=-FWXnMxVniM

G. Händel – Largo - https://www.youtube.com/watch?v=uO1g8LjOWsk

L. Boccherini - Menuet A dur - https://www.youtube.com/watch?v=tYZkm7x9PGI


Tyto skladby jsou možné v tomto provedení – varhany sólově, varhany + zpěv, varhany + sólový nástroj - např. housle, flétna, trubka

 

VÝZDOBA KOSTELA

 Ve věcech výzdoby, přípravy místností, popřípadě prohlídek kláštera, focení v areálu atd.:
•    Lenka Vacková (manažerka) – mobil: 731 598 985, mail: recepce@zeliv.eu


ZVEME VÁS TAKÉ NA ALFA KURZY: