Bratr Michael

Duchovní Slovo otce Michaela!

Premonstrátský kněz a duchovní, bývalý mluvčí České biskupské konference a ředitel tiskového střediska, bývalý prezident České katolické charity. Jeho duchovní slovo je pravidelně vysíláno Českým rozhlasem.


Život z křesťanské naděje

 

Bylo to téměř na den přesně před třiašedesáti lety, 24. srpna v jednapadesátém, kdy ráno o půl deváté zazvonili tři estébáci u spořilovského domku spisovatele Františka Křeliny, aby ho po důkladné domovní prohlídce úsečně vyzvali: „Půjdete s námi, rozlučte se s rodinou.“

Arský farář a my

Píše se rok1818 a ve francouzské vesničce poblíž Lyonu jde život navyklým rytmem.

Misionářka bez lodi

Je zajímavé, jak se životy lidí, kteří žili časově i místně vzdáleni, vzájemně podobají.

Úvaha svatodušní

V jedné islámské vesnici se dala malá skupina tamních občanů pokřtít.

Zamyšlení

P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem.

Už moudrý žalmista (Žl 92) ujišťuje, že i starší lidé jsou užiteční a zůstávají natolik svěží, aby mohli druhým vyprávět o Boží spravedlnosti.

Zlo v dnešním světě

Pohovořme si dnes o jedné otázce, která se týká každého z nás: je to problém zla, se kterým se v různých podobách a přestrojeních setkáváme dnes a denně.

Naše cesta do Emauz

Pokusme se znovu zamyslet nad cestou dvou učedníků do Emauz, tedy do vesnice vzdálené asi11 kilometrůod Jeruzaléma.

Síla Zmrtvýchvstalého

Napoleon, který zvítězil ve více než šedesáti bitvách, se ocitl po své porážce u Waterloo na malém ostrůvku sv. Heleny v jižním Atlantiku.

Vzkříšení mladíka z Naimu

Sv. Augustin stále studoval Písmo a svou zkušenost vyjádřil takto: Stránkám Boží knihy naslouchejte a knihu vesmíru pozorujte. Stránky Písma svatého mohou číst jen ti, kdo umějí číst a psát, ale knihu vesmíru může číst každý, který jinak nezná vůbec nic.

Postní myšlenky Léona Bloye

Jako průvodce dnešní postní nedělí jsem zvolil francouzského spisovatele Léona Bloye, který nám může hloubkou svých myšlenek pomoci, jak účinně prožít tuto dobu pokání a přípravy na největší svátky církevního roku.

Člověk pro každé počasí

Kdysi mi jeden evangelický spolubratr vyprávěl, jak se při výslechu na Státní bezpečnosti odvolal na své svědomí, ze kterého se – jak dodal – bude odpovídat Bohu.

G.B.Shaw a křesťanství

Anglický spisovatel George Bernard Shaw nebyl křesťanem  a ve svých divadelních hrách  chtěl převychovat člověka logickým uvažováním spojeným s notnou dávkou humoru.

Člověk hledá pravdu

Před léty vyšla kniha rozhovorů s  kardinálem Dominikem Dukou, který má ve svém znaku jako člen dominikánského řádu heslo „V duchu pravdy“.

Utopie a křesťanství

Dominikánský mnich Tomáš Campanella trávil už třetí rok v neapolském vězení,  když přemýšlel o ideálním uspořádání státních záležitostí.

Jasné postoje křesťana

Když jsem při své zatím poslední návštěvě Staré Říše, obce necelých třicet kilometrů za Jihlavou směrem na Znojmo, přemýšlel o životě a díle vydavatele stovek publikací a přesvědčeného křesťana Josefa Floriana, napadly mě verše Jana Zahradníčka z jeho básně „La Saletta“:

Betlémská hvězda stále září

Americký psycholog Lee Salk vzpomíná s vděčností na svou matku, protože ho mimo jiné naučila rychle zvládat mnohé problémy, zbavit se sebelítosti a snažit se vyrovnat s životní realitou tak, jak přichází.

Biorytmy a svědomí

Vědecký svět nás téměř denně překvapuje novými poznatky o věcech kolem nás i v nás.

Na počátku byl Rozum

Při návratu z půlnoční jsme se vraceli většinou osvětlenými ulicemi, které vhodně odpovídají onomu duchovnímu světlu, jehož příchod jsme vítali a které nepohltila žádná temnota.

Adventní zamyšlení

Víte, kdo je autorem výroku: „Jedinou pravdou je vzájemná láska.

Advent se ptá komu sloužím

Martin Buber uvádí ve svých Chasidských vyprávěních celou řadu příběhů, které přímo vybízejí k zamyšlení zvláště teď, v období adventu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12