Bratr Michael

Duchovní Slovo otce Michaela!

Premonstrátský kněz a duchovní, bývalý mluvčí České biskupské konference a ředitel tiskového střediska, bývalý prezident České katolické charity. Jeho duchovní slovo je pravidelně vysíláno Českým rozhlasem.


Zmatek ohledně smyslu života

Slavnému fyzikovi Albertu Einsteinovi se připisuje výrok, že dnes žijeme v době dokonalých prostředků, ale zmatených cílů. Snadno si domyslíme, co tím chtěl říci: věda a technika přinášejí stále nové vymoženosti, které podstatně usnadňují náš život.

Moudrost jedné legendy

S dnešním světem není něco v pořádku: všude pozorujeme známky značné nerovnosti mezi lidmi i mezi národy, dochází ke konfliktům mezi státy i uvnitř společenství, narůstá bohatství jedněch a chudoba druhých, převažuje praktický materialismus, politický, ekonomický a mravní řád je silně narušen.

Pravdivost pokory

Ostravská charita pořádá v těchto dnech už tradiční  „Běh Benedikta Labre“, který chce upozornit na nutnost pomáhat lidem bez domova k důstojné  existenci.

Svět na rozcestí

Významný znalec literatury a navíc komunistický vězeň Bedřich Fučík  takto charakterizoval dnešní dobu, její zmatky a omyly: Člověk zrušil absolutno a nahradil je svou člověčí hrdostí.

Putujme za světlem

Jednou z legendárních postav církevní historie je bezesporu benediktinská řeholnice Hildegarda z Bingenu, výrazná představitelka středověké mystiky.

Máme se stále radovat

Prožíváme dobu, kdy si připomínáme velké tajemství naší víry, Ježíšovo vzkříšení.

Slavnost Zmrtvýchvstání

Když vynikající kazatel Jan Zlatoústý, který žil ve 4. století, uvažoval o základní pravdě křesťanské víry, kterou je Ježíšovo Zmrtvýchvstání, prohlásil: Kříž udělal z rolníků a neučených mužů filozofy…Mnoho lidí se snažilo jméno Ukřižovaného zcela vymazat. Ale toto jméno se stále šířilo a rostlo, zatímco oni se zmenšovali a zanikli. Živí, kteří bojovali proti tomuto Mrtvému, nemohli nic dokázat.

Poselství Květné neděle

O  Květné neděli vzpomínáme na Ježíšův  vjezd do Jeruzaléma, kterým se stále víc projevilo jeho mesiášské poslání.

Prožívejme půst s Božím slovem

Prožíváme dobu postu a tak je vhodné, abychom si připomněli, že bychom se měli víc než jindy věnovat četbě bible.

Duchovní cesta podle Jana od Kříže

V roce 1542 se narodil ve španělské chudé rodině chlapec Juan.

Nová evangelizace a naše pokora

Historie je učitelkou života, říká přísloví, a má pravdu: neboť i  nedávná minulost nás může v lecčem poučit.

Postní úvaha o Božím slovu

Postní doba vložená do odvíjejících se dnů a týdnů církevního a občanského roku je příležitostí k pravidelnému a tedy hlubšímu zamyšlení nad Písmem a jeho významem pro každého věřícího.

Malá postní úvaha

Připomeňme si několik zkušeností kněze a psychologa Henryho Noumena, který strávil pár měsíců v americkém trapistickém klášteře.

Solovjev - kritik chaosu

Poslouchám rozhlasové zprávy, čtu noviny a dívám se kolem sebe, a je mi z toho, co se děje u nás i za našimi českými humny, občas smutno: nepořádek na ulicích, hádky mezi lidmi, týrání dětí i dospělých, krádeže převážně ve velkém, rozdělená Evropa a rozdělený svět.

Pravda a naše doba

Připomeňme si charakteristiku naší doby z pera básníka Jana Zahradníčka ve sbírce La Saletta. Zní takto: … a zatím jejich slova se potloukají co nejdále od pravdy. Pospíchajíce od ničeho k ničemu pod stropem oblohy popraskané.

Evropa jako misijní území

Když Matka Tereza projednávala v jednom evropském velkoměstě příchod svých sester, odpověděla na dotaz novinářů, jaká bude náplň jejich práce, že budou dělat totéž, co v New Yorku, Římě nebo Kalkutě. Řekla dále: „Na počátku naší činnosti jsem se domnívala, že musíme každého poučovat o základních pravdách života; mezitím jsem ale udělala zkušenost, že mým úkolem je především milovat ty nejpotřebnější. A láska sama je obrací a pomáhá jim, pokud je to třeba.“

Dávný průkopník ekumenismu

Udělejme si myšlenkový výlet do 15. století a zastavme se u názorů filozofa, církevního politika a kardinála Mikuláše Kuzánského, který se podstatnou měrou zasloužil o rozvoj evropského myšlení a svými názory např. na jednotu všech křesťanů má co říci i dnešním ekumenickým snahám.

Ježíšův křest a my


Křest jako základ křesťanského života postupně poznávala spisovatelka Raissa Maritainová, která v knize „Velká přátelství“ popisuje nesnáze vnitřní cesty, než se s manželem rozhodli vstoupit do církve.

Tři králové nám ukazují cestu

Obecně platí, že když chceme fotografovat monumentální stavbu, třeba katedrálu, musíme zachovat určitý odstup, protože jen z určité vzdálenosti zachytíme pohled na celek. Platí to ale i o historických událostech, i k jejich zhodnocení je třeba zachovat časový a místní odstup.

O adventním ztišení

Ve dnech vrcholícího adventu si připomeňme radu obsaženou v dopise teologa Karl Rahnera: Měj odvahu být sám.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12