Bratr Michael

Duchovní Slovo otce Michaela!

Premonstrátský kněz a duchovní, bývalý mluvčí České biskupské konference a ředitel tiskového střediska, bývalý prezident České katolické charity. Jeho duchovní slovo je pravidelně vysíláno Českým rozhlasem.


Cesta k mravní obrodě společnosti

Bývalý politický vězeň komunismu P. Antonín Huvar jednou vyprávěl, jak navzdory řádění dozorců zakoušel celou svou bytostí Boží přítomnost, která nejen jemu, ale i ostatním, kteří žili svou vírou a nadějí, pomohla přežít mnohaletý pobyt za mřížemi. Podmínkou ovšem bylo, aby si i v nelidských podmínkách zachovali smysl pro čest a pravdu. Naopak ten, kdo se jakýmkoliv způsobem zaprodal světu lži a násilí, obvykle nepřežil. Dr. Huvar své zkušenosti z desetiletého věznění včetně dlouhých čtyř let na uranu promítá do současného stavu společnosti a dochází k těmto závěrům – cituji: Dnes není chuť označovat dobro za dobro a zlo za zlo... Národ se nemůže vzchopit k sebevědomí. Stále se s námi táhnou nevyrovnané mravní dluhy. Nevyužili jsme dobu po pádu bolševismu. Církev měla prožité utrpení obejmout s největší důvěrou v řízení Boží. Konec citátu.

Slovo o ekumenismu

Už máme tedy za sebou Alianční týden, a modlitby za jednotu křesťanů pokračují v katolickém spektru věřících. Na obou stranách rozděleného křesťanstva pokračují snahy o vlastní obnovu, která by proces vzájemného poznávání usnadnila a pokud možno urychlila, zcela ve smyslu slov apoštola Pavla poslaných z vězení: „Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje.“

O boji dobra se zlem

Předpovědi o tom, co nás v tomto roce čeká, nevypadají nijak příznivě. Mluví o pokračování ekonomické krize v podobě recese, o nebezpečích spojených s oteplováním planety a o záporných jevech populismu, klientelismu a korupce.

V Novém roce 2010

Vstoupili jsme do nového roku a právem se ptáme, co nám přinese? Uklidní se ekonomická nejistota, která stále více ovládá poměry na trhu a otřásá finanční rovnováhou? Podaří se vyřešit nebo aspoň zmírnit pronikavou chudobu stamilionů našich bratří a sester zvláště v rozvojových zemích?

O křesťanské rodině

Kdysi jsem četl román snad od Johna Steinbecka o americké rodině, která putovala na starém nákladním autě za prací od města k městu, od východu až na daleký Západ rozlehlého kontinentu. Vždycky nějaký čas pracovali na farmě nebo v továrně, rodiče a s nimi téměř dospělí synové, a pak jeli dál.

Slovo na konec adventu

Přípravný čas v délce čtyř týdnů nám pomalu končí a – řečeno s básníkem – přede dveřmi je Štědrý den. Kromě jiných nezbytností se v těchto dnech setkáváme v kostelech, výstavních síních a tu a tam i v obchodech s různě výtvarně pojatými betlémy; některé jsou jednoduché, jiné zase složitě vyvedené.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12