Bratr Michael

Duchovní Slovo otce Michaela!

Premonstrátský kněz a duchovní, bývalý mluvčí České biskupské konference a ředitel tiskového střediska, bývalý prezident České katolické charity. Jeho duchovní slovo je pravidelně vysíláno Českým rozhlasem.


Civilizace a mravnost

Autor Deníku venkovského faráře, spisovatel Georges Bernanos, napsal před léty pozoruhodný krátký text, který nazval List Evropanům.

Jeden řidič vyprávěl

Dát Bohu zelenou

Ani studený ani horký...

Po vysílání minulé neděle mi jedna posluchačka vytkla, že povídka o chlapci na moři byla příliš smutná.

Dar vnitřního pokoje

Kdesi jsem četl bajku o jednom psovi, který měl všechno, co potřeboval k příjemnému životu: spal na měkkých poduškách, u kterých ležely dvě misky s vybranou potravou.

Inteligence srdce

Zakladatel naší dětské onkologie profesor Josef Koutecký v jedné své přednášce prohlásil, že předpokladem moudrosti je trpělivost, čas, zkušenost a pokora.

Vlažnost doby a oheň Ducha

V novele Francois Mauriaca Mládenec ze starých časů se čtenář setkává v osobě bývalého seminaristy Simona s démonem ctižádosti, který ho odlákal od  nastoupené dráhy a slíbil mu úspěšnou světskou kariéru, které se ovšem nedočkal.

Džungle a Duch pravdy

Americký spisovatel Upton Sinclair vydal právě před sto léty svůj nejúspěšnější román Džungle, ve kterém barvitě popisuje tehdejší pracovní a životní podmínky na chicagských jatkách.

Poselství Velikonoc

V tomto velikonočním čase vzpomínám na jednoho dávného známého, zdatného řemeslníka, který odváděl svědomité dílo, ale jinak se stranil lidí, v rozhovoru si pomáhal ironií, okolí ho považovalo za mrzouta a za člověka, který se vyhýbá myšlence na manželství.

Blaise Pascal a náš půst

Úvodem mi dovolte jeden krátký citát: „Jsou tři druhy lidí: jedni, kteří slouží Bohu, protože ho našli; jiní, kteří ho usilovně hledají, protože ho nenašli; a další, kteří žijí, aniž ho hledají a aniž ho našli.

Úzká cesta života

Už autor 92. žalmu pozoruje šíření zla v tehdejší společnosti, stěžuje si a zároveň se utěšuje: 

Cesta pravého rozvoje

Zchudlý šlechtic a spisovatel Miguel de Cervantes Saavedra se do dějin světové literatury zapsal románem „Důmyslný rytíř don Quijote dela Mancha“.

Nastala potopa

„…nastala potopa, vody na zemi“ (Gen 7,6)

Znamení Jonášovo

Bible obsahuje celou řadu dramatických příběhů.

Taize

Pohřbu papeže Jana Pavla II. se na svatopetrském náměstí zúčastnil také bratr Roger Schutz, zakladatel ekumenického společenství v Taizé.

O umění naslouchat

Děvčátko Momo v pohádkovém románu Michaela Endeho mělo jednu velmi dobrou vlastnost: dovedlo naslouchat lidem, s nimiž se setkalo nebo kteří je navštívili ve zříceninách bývalého kamenného divadla kdesi na periferii jednoho města na jihu Evropy.

Poselství adventu

„Vzchází veliká naděje vánoční“, napsal ´petrkovský samotář´ Bohuslav Reynek v jedné ze svých básní,  ve které se vyznává ze své víry a ze stálého hledání Boží přítomnosti ve světě.

Dopis nemocným 11/ 14

Druhý vatikánský koncil v závěrečném provolání uvedl, že ve chvíli, kdy lidstvo prochází tak hlubokou proměnou, mohou ženy, osvícené duchem evangelia, pomoci lidstvu, ohroženému úpadkem.

Dopis nemocným 10.2014

Sestry a bratři,
pokud jste slyšeli nebo četli radu, že světce máme pouze obdivovat, ale nikoli následovat, neřiďte se jí, protože platí jen částečně.

Zločin a trest

Už autor starozákonní duchovní písně, 92. žalmu, pozoruje šíření zla v tehdejší společnosti, a stěžuje si a zároveň se utěšuje: „Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni… neboť všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni.“

Život v tichu

Krajina  západních Čech má více tváří: upravená města a zabydlené vesnice, ale také poničené zemědělské dvory, ladem ležící pole a zpustlé a zanedbané lesy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12