Bratr Michael

Duchovní Slovo otce Michaela!

Premonstrátský kněz a duchovní, bývalý mluvčí České biskupské konference a ředitel tiskového střediska, bývalý prezident České katolické charity. Jeho duchovní slovo je pravidelně vysíláno Českým rozhlasem.


Slovo do dnešního adventu

Do adventního zamyšlení se hodí věta z Lukášova evangelia že  svou vytrvalostí si získáme svůj život.

Adventní zamyšlení

Starobylý adventní zpěv začíná slovy Blíží se k nám doba smilování, od jordánských břehů zní volání: Čiňte, lidé, z hříchů svých pokání.

Poselství adventu

„Vzchází veliká naděje vánoční“, napsal ´petrkovský samotář´ Bohuslav Reynek v jedné ze svých básní,  ve které se vyznává ze své víry a ze stálého hledání Boží přítomnosti ve světě.

Dnešní svět a evangelium

„A teď řekni, jak je to u tebe s náboženstvím?“, ptá se v Goethově dramatu Markétka učeného Fausta.

Křesťan a svět

Jako věřící si často klademe otázku, jak se máme dívat na současný svět a jaký vztah máme k němu zaujmout.

Věřící a společnost

Lidská společnost představuje pestrou směsici občanů různých povah, zájmů a chování.

K začátku Roku víry

Křesťanství není v žádném případě pohodlnou záležitostí: kdyby si někdo představoval prožívání víry tak, že si sedne na balkon s knihou v ruce, chvíli bude číst, chvíli přemýšlet a pak nezúčastněně pozorovat, co se děje venku, hluboce by se mýlil.

Odpovědnost věřících za celou zemi

Podle bible jsou vesmír i náš svět dílem dobrého Boha, a my lidé je dostáváme jako dar, před kterým nelze uniknout, nýbrž který je nutno brát jako závazek a úkol.

Cesta k vnitřní svobodě

Anglický humorista Jerome Klapka Jerome popisuje v knížce Tři muži ve člunu prázdninovou cestu tří přátel po Temži.

Příběh jednoho kněze

Možná, že někteří z vás viděli v televizi muže v černé kožené bundě, jak se na silném motocyklu prohání ulicemi Paříže a rozmlouvá s mladými lidmi, jejichž domovem je zřejmě pouze ulice.

O radosti z Hospodina

V povídce amerického  autora Williama Saroyana spolu hovoří  dva muži, spisovatel a talentovaný mladík, který říká: „Slyšel jsem, že píšete knihy.

Dobro a zlo v lidském životě

Jedna povídka vypráví o otci, který svého syna vychovával tak, aby ho uchránil před každým druhem zla, od něhož by se mohl nakazit; přál si totiž, aby syn byl za všech okolností dobrý a aby se také podle toho choval.

Víra pomáhá překonat rozdělení


Ve svém vyprávění „Sen směšného člověka“ líčí Dostojevskij člověka, který byl pevně přesvědčen, že na světě vůbec na ničem nezáleží a že kolem něj panuje prázdnota, která nemá vůbec žádný smysl; takže udělá nejlíp, když se s tímto neradostným prostředím co nejdřív rozloučí.

Láska"do krajnosti"

Přemýšlím nad obsahem novely kirgizského spisovatele Čingise Ajtmatova nazvané „Mladík a moře“, ve které se dvanáctiletý chlapec jménem Kirisk vydává poprvé na otevřené moře, aby se zúčastnil lovu ryb.

Cesta k vnitřní svobodě

Anglický humorista Jerome Klapka Jerome popisuje v knížce Tři muži ve člunu prázdninovou cestu tří přátel po Temži.

Einsteinovo kosmické náboženství

Americký spisovatel Jérome Weidmann popisuje v jedné vzpomínkové knížce své setkání s Albertem Einsteinem. 

Zkušenost ruského poutníka

Ve starém Rusku se na jeho nekonečných stepích a v rozsáhlých lesích pohybovalo mnoho lidí, kteří putovali z místa na místo buď že hledali práci nebo pomoc bližních nebo se vydávali na pouť do chrámů zasvěcených např. Bohorodičce.

O lidském společenství

Podle jedné povídky si muž, když se v životě ocitl úplně sám, koupil v podhorské krajině malý domek.

Poznání své identity

Spisovatel Rudyard Kipling píše o indickému mladíkovi jménem Kim, který ve své neurčitosti hledá odpověď na otázku, kým vlastně je a co na světě hledá.

Problém zdravého myšlení

Když se pozdější vládce Izraele, mladý pastýř ovcí David dozvídá, že král Saul usiluje o jeho život, prchá na judskou poušť, kde se cítí v bezpečí.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12