Bratr Michael

Duchovní Slovo otce Michaela!

Premonstrátský kněz a duchovní, bývalý mluvčí České biskupské konference a ředitel tiskového střediska, bývalý prezident České katolické charity. Jeho duchovní slovo je pravidelně vysíláno Českým rozhlasem.


Apoštol Pavel

Vraťme se na chvíli k setkání mládeže v australském Sydney, jak nám je přiblížily televizní přenosy.

Jan Čep: Dojmy z Anglie

Jan Čep jako ještě zcela  neznámý posluchač filozofické fakulty Karlovy univerzity a budoucí spisovatel podnikl v létě roku 1923 prázdninovou cestu do Anglie.

Jsme povoláni Bohem

Ef 1,3-6

Pozn. k liturgii kněžs.svěc.: Electi. Chceme jimi být?

Hledání pravdy u Simone Weilové

Ze všech stran k nám zaznívají hlasy o ekonomické krizi, o propouštění tisíců lidí z práce, o omezení výroby a nejistotě finančních trhů.

Kouzlo ticha

„Hudba a ticho – jak je nenávidím!“, vyznává vrchní satanáš v knize Clive Staplese Lewise „Rady zkušeného ďábla“. 

Hlas lidský a Boží

Při uvažování o kráse a jedinečnosti lidského hlasu je vhodné vzpomenout režiséra Zdeňka Štěrbu, který na základě svých letitých rozhlasových zkušeností učil pracovat s mikrofonem, opravoval a často vracel nás, co jsme poprvé v životě seděli ve studiu a četli připravený text.

Faust a naše starosti

Jeden z nejznámějších Ježíšových výroků nalezneme v Matoušově 6. kapitole.

Chasidská povídka

Otvírám knihu povídek amerického rabína Ramiho Shapiry a čtu o tom, jak se chasidé jednoho šábesového odpoledne sešli, aby něco společně pojedli a vyslechli několik slov z Tóry.

Boží milosrdenství jako dar

Vyprávění východních otců popisuje, jak starý biskup Ammonas jednou navštívil skupinu bratří, aby s nimi pojedl.

Apoštol národů

Už si nepamatuji, který myslitel někdy na počátku 20. století prohlásil, že zásadně nečte noviny, protože se všechno dozví z listů apoštola Pavla.

Bohatství východního křesťanství

I dnešní doba je poměrně bohatá na zajímavá a významná setkání.

Čtvrtá neděle adventní

„Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli“

Třetí neděle adventní

„Radujte se stále v Pánu – Pán je blízko!“

Druhá neděle adventní

 " Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky."

Blíží se k nám doba smilování

Problém odpuštění našich vin a smíření s  bližními je nejvlastnější náplní začátku této doby, kdy se připravujeme oslavit příchod našeho Pána mezi nás.

Evropa a křesťanství

Jeden teolog, který uvažuje o duchovní tváři současné Evropy, si postěžoval na poměrnou malátnost a pasivitu křesťanů jak na východě tak na západě tohoto kontinentu, a zasadil ji do celkového obrazu evropského člověka.

Dům radosti

Kdybyste měli někdy náhodou cestu přes malebné městečko Neveklov, mohli byste navštívit na návrší nad osadou Poličany nový klášter sester trapistek.

Člověk a jeho Stvořitel

Dnešní zamyšlení se pokusí být odpovědí na podnět jednoho z vás, milí posluchači, kterého sužuje nemoc a snad také stáří.

Časový Léon Bloy

V knihkupectvích se v těchto týdnech objevil výbor z myšlenek francouzského spisovatele Léona Bloy.

Boží a naše vůle

Před skončením jednoho ročního cyklu přednášek o bibli jsem vyzval posluchače, kterých bylo kolem stovky, aby si k závěrečnému pohovoru připravili krátký referát o jedné knize Starého nebo Nového zákona.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12